Elan Valley - Welsh Water - Amdanom ni

Iechyd, Lles a

Hamdden

yng Nghwm Elan

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Am Gwm Elan


Mae Cwm Elan, sydd yng ngofal Dŵr Cymru, yn lle gwych i ddianc rhag y dorf, am fod yna ddigonedd o le i bawb. Ar agor gydol y flwyddyn*, mae yna ddigonedd i’w wneud, waeth beth fo’ch oedran neu’ch lefel gallu.

Edmygwch y golygfeydd wrth gerdded neu feicio o gwmpas yr ystâd. Mwynhewch fwyd a diod tymhorol yn y caffi. Gwyliwch eich plant yn ymrafael â’r maes parcio antur . Gyrrwch eich car trwy dirweddau godidog, a pharciwch i fwynhau picnic mewn heddwch braf.

Ein Stori


Wrth anadlu heddwch Cwm Elan i’ch enaid, mae hi’n gallu bod yn anodd dychmygu mor hir ac amrywiol yw hanes lle hwn.

Bedair mil o flynyddoedd yn ôl, ymgartrefodd pobl Oes y Cerrig yng nghoedwigoedd derw, bedw a chyll Cwm Elan. Wedyn daeth y Celtiaid a’r Rhufeiniaid i’w holynu.

Denodd adnoddau Elan lygaid y mwyngloddwyr – a chafodd copr, sinc ac yn arbennig plwm eu mwyngloddio hyd ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Ar ôl deng mlynedd o waith adeiladu, cwblhawyd y cyntaf o argaeau Cwm Elan ac fe’i hagorwyd gan y Brenin Edward VII a’r Frenhines Alexandra ym 1904. Un o ddyletswyddau swyddogol cyntaf y Frenhines Elizabeth oedd agor Argae Claerwen ym 1952.

Agorodd Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan ym 1985 (ac fe’i hehangwyd ym 1997). Mae’r ganolfan bellach yn hyb prysur ar yr ystâd lle gall ymwelwyr fwynhau lluniaeth yn y caffi, prynu cofroddion yn y siop, llogi beics o’r Hyb Beics, neu godi taflen am ein llwybrau cerdd.

Heddiw, mae Cwm Elan yn hafan i fywyd gwyllt a byd natur â 72 milltir o olygfeydd godidog yn cynnig cyfleoedd gydol y flwyddyn ar gyfer crwydro a gweithgareddau awyr agored.

Dewiswch eich antur yng Nghwm Elan…

Am Gwm Elan: Nid-er-elw


Cwmni dŵr nid-er-elw yw Dŵr Cymru. Nid oes unrhyw gyfranddeiliaid gennym, sy’n golygu bod pob ceiniog yn mynd i gadw biliau’n isel a gofalu am eich dŵr a’ch amgylchedd prydferth – nawr ac am flynyddoedd i ddod.

Rydyn ni’n credu ei bod hi’n ffordd well o wneud pethau.

Uchafbwyntiau Eraill


Beicio

Mae gan Gwm Elan amrywiaeth o lwybrau beicio â gwahanol lefelau o anhawster – a gallwch logi beics ac ategolion o’r Hyb Beics.

• AM FANYLION •

Y Caffi

Mwynhewch ddiod braf, cacen gartref neu bryd poeth o’n bwydlen dymhorol flasus yng Nghaffi ein Canolfan Ymwelwyr. Mae croeso cynnes yn eich disgwyl chi…

• AM FANYLION •

Digwyddiadau

Dathliadau tymhorol, teithiau cerdded, llwybrau bywyd gwyllt, cystadlaethau – mae Cwm Elan yn hyrwyddo ac yn cynnal digwyddiadau gydol y flwyddyn.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU