Elan Valley - Welsh Water - Beicio

Anturiaethau

ar Ddwy Olwyn

Cwm Elan

Anturiaethau

ar Ddwy Olwyn

Cwm Elan

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Beicio yng Nghwm Elan


Mae Cwm Elan yn hyb ar gyfer hamdden a beicio mynydd yn y Canolbarth.

R’yn ni’n croesawu pob oedran a gallu – jyst neidiwch ar eich beic!

Yr Hyb Beicio

Mae’r hyb beicio drws nesaf i’r Ganolfan Ymwelwyr. Mae gennym amrywiaeth o feics i blant ac oedolion, gan gynnwys e-feics a threlars i’w llogi. Mae gennym orsaf golchi beics i chi glirio’r holl fwd cyn troi am adref ar ddiwedd eich antur hefyd.

Llogi Beics

Argymhellir bwcio ar lein cyn dod er mwyn osgoi siom, yn enwedig os ydych chi’n dod fel grŵp.

Beics i Oedolion

Bach Iawn: 5’0 – 5’3 / 152cm – 160cm

Bach: 5’3 – 5’5 / 160cm – 165cm

Canolig: 5’5 – 5’8 / 165cm – 172cm

Mawr: 5’8 – 6’2 / 172cm – 187cm

E-Feics

Bach – Canolig: 5’3 – 5’9 / 157cm – 175cm

Canolig – Mawr: 5-9 – 6’2 / 175cm – 187cm

Beics i Blant

Bach: 3’2 – 3’9 / 97cm – 114cm

Canolig: 3’9 – 4’4″ / 114cm – 132cm

Mawr: 4’4 – 4’9 / 132cm – 144cm

Trelars Plant: <45kg / 100lb

Argymhellir bwcio ar lein cyn dod er mwyn osgoi siom, yn enwedig os ydych chi’n dod fel grŵp.

Noder: rhaid dangos tystiolaeth pwy ydych chi adeg llogi, fel pasbort neu trwydded yrru. Mae’r holl amodau a thelerau llogi ar gael ar gais, a rhaid llenwi a llofnodi ffurflen i gydnabod eich bod wedi darllen yr amodau a’r telerau yma adeg llogi’r beic.

Cyrsau Sgiliau Lawr Allt

Wedi’i adeiladu gyda chyllid gan gronfa TAIS y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru, mae’r set hon o lwybrau sgiliau disgyniad yn addas ar gyfer beicwyr mynydd canolradd i brofiadol.

Mae’r traciau’n cynnwys ‘drop-offs’, ‘sweeping berms’, neidiau pen-bwrdd a throadau tynn. Mae’r llwybrau yn cael eu cyrraedd trwy faes parcio Eglwys Nantgwyllt.

Dewis eich Llwybr Beicio


Mae’r llwybrau beicio mynydd yn amrywio o Wyrdd (hawdd), i Las (cymedrol), Coch (anodd) a Du (caled).

Cliciwch am ganllaw i’r system graddio a’r cod lliw a ddefnyddir ar gyfer llwybrau trawsgwlad un trac. Mae beicio mynydd yn gallu bod yn beryglus ac mae risg sylweddol ynghlwm â’r peth. Reidiwch o fewn eich gallu bob tro.

Llwybrau Glas

Llwybr Elan

Crwydrwch y llwybr 29km yn ei gyfanrwydd neu ran ohono. Cyfle i deuluoedd, beicwyr newydd a rhai mwy profiadol a brwd i brofi’r rhan brydferth yma o’r wlad.

• MANYLION PELLACH •

Ant Hills

Mae’r llwybr cylchol rhwydd hwn o 9 cilomedr yn cychwyn o Raeadr ac yn troelli trwy lonydd hyfryd y canolbarth ac yn gorffen i lawr rhiw.

• MANYLION PELLACH •

Llwybrau Coch

O Amgylch Caban-coch

Llwybr byr (15 cilomedr), cymedrol sy’n mynd â chi o amgylch cronfa ddŵr Caban-coch a ddylai gymryd tua awr i’w gwblhau.

• MANYLION PELLACH •

Twyni Golff

Llwybr awr o hyd poblogaidd o anhawster cymedrol sy’n cynnwys disgyniad estynedig i lawr hen gwrs golff naw twll Rhaeadr.

• MANYLION PELLACH •

Gwersyll Rhufeinig

Mae’r llwybr 32 cilomedr cymedrol hwn yn cymryd tua thair i bedair awr i’w gwblhau ac yn cynnwys safle hynafol ei enw yn ogystal â bryniau agored a phedair cronfa ddŵr.

• MANYLION PELLACH •

Cylchdaith Nannerth

Mae’r llwybr 29 cilomedr cymedrol hwn yn cymryd tua thair awr gan eich arwain trwy rannau o ddyffryn Gwy yn ogystal â chwm Elan.

• MANYLION PELLACH •

Cylchdaith Dyffryn Gwy

Llwybr sy’n cynnwys bryniau agored, coetir brith a thir ffermio gweithredol. Dylai ei hyd o 19 cilomedr gymryd tua dwy awr…

• MANYLION PELLACH •

Llwybrau Du

Bwthyn Du

Llwybr technegol anodd o 30 cilomedr â dringfeydd mawr gan gynnwys Cwm Elan a Dyffryn Claerwen â’u golygfeydd godidog.

• MANYLION PELLACH •

Elan Epig

Pam dewis un llwybr yn unig pan allwch chi eu dilyn nhw i gyd? Mae’r llwybr anodd hwn yn cynnwys popeth sydd gan Gwm Elan i’w gynnig i feicwyr mynydd.

• MANYLION PELLACH •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU