Cinio Sant Folant - Elan Valley - Welsh Water

Mwynhewch bryd blasus

Cinio Sant Folant

Cwm Elan

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

14 Feb

Cinio Sant Folant

Rhowch sypreis i un annwyl trwy fynd â nhw allan am ginio tri chwrs blasus yn rhamant ddramatig Cwm Elan!

Os bwciwch chi ginio i ddau, cewch 20% oddi ar bris logi beics hefyd – beth sy’n well na reid tandem rhamantus ar hyd Llwybr Cwm Elan cyn dychwelyd i fwynhau cinio blasus haeddiannol?

Mae opsiynau llysieuol a heb alergenau ar gael hefyd.

• BWCIO NAWR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU