Crefftau papur i blant - Elan Valley - Welsh Water

Amanda Skipsey

Crefftau papur i blant

Cwm Elan

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

24 Feb

Crefftau papur i blant

Dewch i greu chwilen liwgar…

liwgar gan ddefnyddio un o’n templedi parod, neu cewch ddewis eich lliwiau eich hun. Mae’r chwilod mawr yma (tua 15cm o hyd) yn hawdd ac yn hwyl, gyda llawer o dorri a gludo. Mae hyn yn ddelfrydol i blant iau am fod templedi parod gyda ni. Cofiwch wisgo hen ddillad. Bydd angen goruchwyliaeth oedolyn.

Torri, lliwio a chreu eich glôb eich hun… 

Yn ddelfrydol i blant sydd ychydig bach yn hŷn am fod y rhain yn eithaf dyrys. Gallwch hongian eich glôb ar gortyn i wneud addurn crog lliwgar hyfryd ar gyfer eich ystafell wely. Bydd dewis o ddyluniadau ar gael. Cofiwch wisgo hen ddillad. Bydd angen goruchwyliaeth oedolyn.

10.00am – 12:00pm & 1.00pm – 3.00pm

£3.00 y glôb/chwilen, y plentyn

Ffonwch Amanda Skipsey i gadw lle: 07964466701

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU