Diwrnod Ymgysylltu Rhanddalwyr a’r Gymuned - Elan Valley - Welsh Water

Cwm Elan

Diwrnod Ymgysylltu Rhanddalwyr

a’r Gymuned

Gan Dŵr Cymru

3 Aug

Diwrnod Ymgysylltu Rhanddalwyr a’r Gymuned

Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan | Dydd Sadwrn, 3 Awst, 10am i 3:30pm

Rydyn ni’n llawn cyffro bod ein hachos busnes dros Brosiect Cwm Elan wedi cael ei gymeradwyo. Mae hyn yn gam sylweddol tuag at ddiogelu cyllid trwy Fargen Twf y Canolbarth.

Mae cam cyntaf y prosiect yn canolbwyntio ar ailddatblygiad y ganolfan ymwelwyr. Mae’r pensaer wedi bod yn datblygu cynllun drafft ac rydyn ni’n awyddus i chi ymuno yn y sgwrs.

Rydyn ni am roi cyfle i chi rannu eich safbwyntiau cyn i ni fwrw ymlaen â’r gwaith o ddatblygu’r cynlluniau i’w cyflwyno am ganiatâd cynllunio.

Mae Prosiect Llynnoedd Cwm Elan yn cael ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU