Diwrnodau Agored yr Argae dros yr Haf - Elan Valley - Welsh Water

Pen y Garreg

Diwrnod Agored yr Argae

Cwm Elan

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

30 Jul – 27 Aug

Diwrnodau Agored yr Argae dros yr Haf

Pob dydd Mawrth rhwng 30 Gorffennaf a 27 Awst.

Peidiwch â cholli cyfle arbennig i fentro i mewn i Argae Pen y Garreg a mynd i fyny trwy’r tŵr canolog. Bydd un o’n gofalwyr wrth law i ateb eich holl gwestiynau felly peidiwch â bod yn swil…

Mae’r teithiau byr yma yn eich pwysau eich hunain yn ychwanegiad perffaith at ddiwrnod yng Nghwm Elan. Cerddwch trwy’r argae yn eich pwysau eich hunan, cyn dod allan i’r platfform canolog lle cewch edrych i lawr dros wal yr argae – a dysgu am gamp beirianegol creu Elan.

Argymhellir bwcio, naill ai ar lein neu yn siop y Ganolfan Ymwelwyr. Dewch â’r dderbynneb o’r siop wrth brynu ar y diwrnod. Gallwch dalu wrth yr argae, ond rhaid i chi fod â’r arian cywir ar gyfer eich grŵp

£5.00 y oedolyn, £1 y dan 18 oed (half the proceeds go to WaterAid)

30 Gorffennaf 1.00pm – 3.30pm

6, 13, 20, 27 Awst 1.00pm – 3.30pm

• BWCIO NAWR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU