Gŵyl Fforest Law Geltaidd - Elan Valley - Welsh Water

Elan Valley

Gŵyl Fforest Law Geltaidd

Cwm Elan

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

25 May

Gŵyl Fforest Law Geltaidd

Dathlwch brydferthwch ein Coedwigoedd Celtaidd!

Ymunwch â ni am ddiwrnod o ddathlu trysorau ein coetiroedd yng Nghwm Elan. Profwch sgiliau traddodiadol y coetir, gan gynnwys gwaith gof, trin lledr a cheffylau coedio. Cymerwch ran mewn taith gerdded trwy’r goedwig, mwynhewch ymdrochi yn y goedwig, a dysgwch ragor am ein Fforest Law Geltaidd.

Stondinau Gwybodaeth

Dewch i sgwrsio gydag amryw o elusennau a sefydliadau sy’n gysylltiedig â Phrosiect y Goedwig Law Geltaidd a phrosiectau eraill yng Nghwm Elan.

Taith gerdded

Dewch am dro trwy Goedwig y Cnwch gyda’r arbenigydd Ray Woods. Bydd Ray yn cwrdd â chi wrth Gerflun Gweithiwr yr Argae am 14:45 a bydd y gweithdy’n dechrau am 1500. Nid oes angen bwcio.

Ymdrochi yn y Goedwig*

Ymunwch â Becky Brandwood-Cormack wrth iddi’ch tywys trwy symudiadau ymdrochi yn y goedwig yn ein coedwig Geltaidd hynafol. Ymgysylltwch â’ch corff ac â’r goedwig.

Stondinau Bwyd a Chrefftau

Archwiliwch waith rhai o’n cynhyrchwyr lleol gan gynnwys siocledi moethus, gemwaith, serameg, te a mwy.

Ceffylau Coedio

Bydd Barbara Haddrill yn dod â’i cheffylau gwaith, Molly a Bluebell. Bydd arddangosiadau trwy gydol y dydd.

Cerddoriaeth Fyw

Toby Hay & Holly Blackshaw, Marc Harpham, Mia Ellis, Will Griff, Kidd Raven (Emma Kidd), Ben Wilde, Ben Shearer.

* Ymdrochi yn y Goedwig – Cysylltwch â Becky i drefnu eich lle am ddim ar y gweithdy. Gallwch alw draw ar y diwrnod, ond am taw hyn a hyn o lefydd sydd ar gael, argymhellir bwcio.

07786916954 | ourwildedges@outlook.com

Bydd Becky’n cwrdd â chi wrth Gerflun Gweithiwr yr Argae wrth Fynedfa’r Ganolfan Ymwelwyr am 1015, a bydd y gweithdy’n dechrau am 1030.

Ariennir y prosiect hwn gan gynllun y Grant Buddsoddi mewn Coetiroedd (TWIG). Mae’n cael ei ddarparu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU