Ymdrochi yn y goedwig ac ioga - Elan Valley - Welsh Water

Y Fforest Law Geltaidd

Ymdrochi yn y goedwig

ac ioga

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

29 May – 29 May

Ymdrochi yn y goedwig ac ioga

Ymunwch â Gabrielle wrth iddi’ch tywys trwy symudiadau Ioga Ysgafn ac Ymdrochi yn y Goedwig yn ein coedwig Geltaidd Hynafol. Ymgysylltwch â’ch corff ac â’r goedwig. Tawelwch eich meddwl a ymgollwch yn eich system nerfol barasympathetig; ac fe welwch eich gwir hunan. Bydd cyfarwyddiadau syml yn eich helpu chi i gysylltu’n ddwfn â’ch synhwyrau wrth ymgolli ym myd natur.

Dim ond angen dod a bod sydd yna ar gyfer y sesiwn samplo yma. (Gwisgwch ar gyfer y tywydd ar y diwrnod, dewch â diod o ddŵr, a chroeso i chi ddod â blanced/clustog fach i eistedd). Am fanylion, e-bostiwch Gabrielle yn: g.coope@hotmail.co.uk

• BWCIO NAWR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU