Gwirfoddoli - Elan Valley - Welsh Water

Chwaraewch eich rhan

Gwirfoddoli

Cwm Elan

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Cyfeillion Cwm Elan


Mae Llandegfedd dan berchnogaeth a rheolaeth Dŵr Cymru, sy’n gyfrifol am warchod yr amgylchedd yma.

Rhan o’n gweledigaeth 2050 yw cynnal bioamrywiaeth ac ecosystemau a gofalu am y tir, y dŵr a’r asedau sydd yn ein gofal. Y nod yw creu hybiau ar gyfer iechyd, lles a hamdden i chi eu mwynhau, gan eich ailgysylltu â byd natur, dŵr a’r tir. Rydyn ni wrthi’n archwilio sut y gallwn ni weithio gyda gwirfoddolwyr i gyflawni’r weledigaeth hon.

Rydyn ni’n gobeithio rhannu rhagor o fanylion â chi’n fuan, ond os oes unrhyw ymholiadau gennych am wirfoddoli yn y cyfamser, e-bostiwch volunteer@dwrcymru.com

 

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU