Gwobrau Diolch am Wasanaeth Neilltuol - Elan Valley - Welsh Water

Am Wasanaethau Cwsmeriaid Neilltuol

Gwobrau Diolch

Cwm Elan

Yours to explore

Gan Dŵr Cymru

Gwobrau Diolch yng Nghwm Elan


Mae’r Gwobrau Diolch yn ffordd i chi roi gwybod i ni am rywun (neu dîm o bobl) sydd wedi darparu gwasanaeth rhagorol ar eich cyfer.

Ydych chi wedi cael gwasanaeth neilltuol gan unrhyw un yng Nghwm Elan? Aethon nhw gam ymhellach i’ch helpu chi, rhagweld eich anghenion a rhoi gofal cwsmeriaid neilltuol o dda i chi?

Bydd pawb sy’n cael eu henwebu’n cael gwybod eich bod wedi gwerthfawrogi eu hymdrechion. Mae yna enillwyr misol a blynyddol hefyd, lle caiff yr enillwyr lythyr i’w llongyfarch a thocynnau rhodd i ddiolch iddynt am eu hymdrechion.

• Sut i Enwebu •

Uchafbwyntiau Eraill


Anturiaethau ar Dir Sych

Gallwch ddod o hyd i ragor o Anturiaethau Dŵr Cymru ar draws y wlad. Hybiau ar gyfer iechyd, lles a hamdden ydyn nhw, sy’n eich ailgysylltu chi â’r awyr agored a’r dŵr.

• AM FANYLION •

Y Caffi

Mwynhewch ddiod braf, cacen gartref neu bryd poeth o’n bwydlen dymhorol flasus yng Nghaffi ein Canolfan Ymwelwyr. Mae croeso cynnes yn eich disgwyl chi…

• AM FANYLION •

Hyb Beics

Y lle i gychwyn eich antur beicio yng Nghwm Elan. Cewch ddewis o amrywiaeth o feics sydd ar gael i’w llogi, neu ddod â’ch un eich hun. Mwynhewch reid hamddenol fel teulu neu antur beicio mynydd cyffrous …

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU