Hysbysfrwdd - Elan Valley - Welsh Water

Cwm Elan

Hysbysfrwdd

Lle i chi grwydr

Gan Dŵr Cymru

Hysbysfrwdd


Gwaith Cynnal a Chadw yng Nghraig Goch


Dydd Llun 24 Mehefin i ddiwedd Gorffennaf 2024

Fel y gwyddoch chi, cwblhawyd cam cyntaf ein gwaith cynnal a chadw yng Nghraig Goch ddiwedd 2022.

Nawr rydyn ni’n bwriadu dychwelyd i gyflawni cam nesaf y gwaith cynnal a chadw hanfodol yma gan ddechrau ddydd Llun, 17 Mehefin 2024, a bydd hyn yn cynnwys gosod falfiau newydd y tu fewn i’r argae.

Ein contractwyr partner, Envolve, fydd yn cyflawni’r gwaith, a byddan nhw’n gweithio dydd Llun i ddydd Gwener, 7.30am i 5.30pm.  Am fod gwaith o’r math yma’n ddibynnol ar y tywydd, mae’n bosibl y bydd angen i ni weithio dros y penwythnos i gwblhau’r gwaith cyn gynted â phosibl.

Oherwydd lleoliad ein gwaith, ac er diogelwch y cyhoedd a’n gweithlu, bydd angen i ni gau’r ffordd dros yr argae dros dro o ddydd Mercher, 19 Mehefin tan ddiwedd y gwaith.

Bydd modd i gerddwyr fynd a dod o hyd.

Er diogelwch, byddwn ni’n gostwng lefel y dŵr yn y gronfa dros dro. Bydd hyn yn caniatáu i ni gyflawni ein gwaith yn ddiogel. Bydd lefelau’r gronfa’n dychwelyd i’r arfer pan fyddwn ni wedi cwblhau’r gwaith.

Rydyn ni’n disgwyl cwblhau ein gwaith erbyn Ionawr 2025.

Cynllunioch Ymweliad


ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU