Elan Valley - Welsh Water - Cysylltu â Ni

Byddai’n bleser clywed gennych

Cysylltu â Ni

Cwm Elan

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Cysylltu â Chwm Elan


Croeso i chi gysylltu â Chwm Elan. Byddai’n bleser clywed gennych.

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau rhagorol i gwsmeriaid rhagorol ac rydyn ni’n chwilio bob amser am ffyrdd o wneud eich ymweliad yn fwy pleserus byth. Anfonwch unrhyw gwestiynau atom, a chofiwch rannu unrhyw sylwadau â ni.

Cysylltwch â thîm ein Canolfan Ymwelwyr am: Y Ganolfan Ymwelwyr, gweithgareddau, yr argaeau a’r cronfeydd dŵr, y coedwigoedd a Llwybr Cwm Elan.

Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan, Cwm Elan, Rhaeadr Gwy, Powys LD6 5H

Ffôn: 44 (0) 1597 810880

Ebost: elanrangers@dwrcymru.com

Cofiwch ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol am y cynigion diweddaraf, newyddion a digwyddiadau.

Wnaethom ni blesio?


Diolch am ymweld. gobeithio i chi fwynhau a chofiwch ddod nôl eto’n fuan.

Byddem ni’n dwlu clywed beth wnaeth eich ymweliad yn un mor arbennig. Cliciwch ar y logos isod i adael adolygiad i ni ar TripAdvisor a Google.

Gadael adolygiad Google am Lyn Llandegfedd
Gadael adolygiad Trip Advisor am Lyn Llandegfedd

Ymddiriedolaeth Cwm Elan


Am rhagor o fanylion am ymddiriedolaeth Cwm Elan, cliciwch yma.

Cysylltwch â thîm Ymddiriedolaeth Cwm Elan am: dir agored yn y bryniau, tir fferm wedi amgáu, Pentref Elan, a’r llety hunanddarpar.

Ffôn: 44 (0) 1597 810449

Ebost: info@elanvalleytrust.org

Cyfeiriad: Swyddfa Ystâd Elan, Pentref Elan, Rhaeadr Gwy, Powys, LD6 5HP

Uchafbwyntiau Eraill


Beicio

Mae gan Gwm Elan amrywiaeth o lwybrau beicio â gwahanol lefelau o anhawster – a gallwch logi beics ac ategolion o’n Hyb Beicio.

• AM FANYLION •

Digwyddiadau

Dathliadau tymhorol, teithiau cerdded, llwybrau bywyd gwyllt, cystadlaethau – mae Cwm Elan yn hyrwyddo ac yn cynnal digwyddiadau gydol y flwyddyn.

• AM FANYLION •

Llogi Ystafelloedd a Datblygu Tîm

Os ydych chi’n trefnu digwyddiad, Elan yw’r lle delfrydol i fanteisio i’r eithaf ar eich diwrnod cwrdd i ffwrdd, cyfarfod neu gynhadledd.

• AM FANYLION •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU