Llogi Ystafelloedd a Datblygu Tîm yng Nghwm Elan - Elan Valley - Welsh Water

Cyfleoedd Corfforaethol

Llogi Ystafelloedd

Datblygu Tîm

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Cyfarfodydd ac Achlysuron


Ystafelloedd

Trefn Hyblyg

Arlwyaeth

Wifi Am Ddim

Os ydych chi’n trefnu digwyddiad, Elan yw’r lle delfrydol i fanteisio i’r eithaf ar eich diwrnod cwrdd i ffwrdd, cyfarfod neu gynhadledd.

Boed yn hyfforddiant i staff, yn gyflwyniad i gwsmeriaid, yn seminar gwerthu neu’n symposiwm busnes, bydd Elan yn rhoi dimensiwn hollol ffres i’ch digwyddiad.

Cyfleusterau a Gweithgareddau


Mae gan ein hystafelloedd cyfarfod yr holl adnoddau TG y byddech yn eu disgwyl gydag arlwyaeth ar y safle a llety o safon gerllaw.

Mae’r cyfleoedd i gyfuno materion busnes pwysig ag antur yn ddiddiwedd. Bydd beicio, cerdded a theithiau gyda’r gofalwyr yn denu’ch gwesteion allan i’r awyr agored ac yn ychwanegu gwefr arbennig i’r diwrnod.

Mae gennym ni’r awyr agored a’r lle dan do!

Mae gennym ni’r awyr agored a’r lle dan do! Am fanylion ffoniwch 01597 810880 neu e-bostiwch elanrangers@dwrcymru.com.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU