Llwybr Beicio - Llwybr Elan

Llwybr Beicio

Llwybr Elan

O’r Rhaeadr Gwy i Graig Goch

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Beicio Llwybr Elan


Yn dilyn llinell hen Reilffordd Gorfforaeth Birmingham y rhan fwyaf o’r ffordd, mae Llwybr Cwm Elan yn cynnig y cyfle i deuluoedd, seiclwyr nofydd a’r rhai brwdfrydig i brofi rhan brydferth o’r wlad ar ei orau tra’n cadw’n heini a helpu’r amgylchedd.

Manylion y Llwybr

Mae rhan helaeth o’r llwybr wedi’i darmacio, felly mae’n addas ar gyfer defnyddwyr llai abl, ond nid yw’r pen ogleddol wedi’i darmacio.

Difficulty: Cymedrol (Gwyrdd)

Distance: 29 cilomedr / 18 milltir

Time: 1 awr

Eich Llwybr


1

Dechreua’r llwybr yng nghymuned brydferth Cwmdeuddwr ar ochr orllewinol Rhaeadr. Gellir parcio yn lleol ac mae gan Raeadr nifer o gaffis, siopau, tafarndai, siop feic a thoiledau. Gellir seiclo Llwybr llinellog Cwm Elano’r ddau gyfeiriad ond mae’r rhan fwyaf o bobl yn teithio i’r gorllewin o’r dref tuag at y cwm.

2

Ar ôl gadael Cwmdeuddwr dringwch y llwybr dros Dwnnel trawiadol Rhaeadr, Gwarchodfa Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed sy’n gartref i nifer o fathau o ystlumod.

3

Tua hanner milltir yn ddiweddarach mae’r llwybr yn croesi ffordd, wrth y gyffordd yma mae Lôn Las Gymru yn ymwahanu ac mae Llwybr Cwm Elan yn parhau’n syth ymlaen ar hyd y llwybr.

4

Ar y gyffordd nesaf fe allwch naill a’i parhau ar hyd y llwybr i fyny hyd at yr argaeau a’r cronfeydd dŵr, neu ddisgyn i Ganolfan Ymwelwyr Cwm Elan ar gyfer lluniaeth yn y caffi, darllen hanes yr ardal ac ymweld â’r ganolfan groeso.

5

Mae’r llwybr yn dringo’n gyson o ochr ogleddol cronfa ddŵr Garreg Ddu, gan roi golygfeydd godidog o’r cymoedd o gwmpas a’r pedair gronfa ddŵr sy’n darparu dŵr i Birmingham, ac yn parhau hyd at y diwedd wrth Argae Craig Goch ble mae toiledau ar gael.

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


O Amgylch Caban-coch

A short (15km), moderate route that takes you around Caban Coch reservoir which should take about an hour to complete.

• I’R LLWYBR •

Cylchdaith Nannerth

Mae’r llwybr 29 cilomedr cymedrol hwn yn cymryd tua thair awr gan eich arwain trwy rannau o ddyffryn Gwy yn ogystal â chwm Elan.

• I’R LLWYBR •

Gwersyll Rhufeinig

Mae’r llwybr 32 cilomedr cymedrol hwn yn cymryd tua thair i bedair awr i’w gwblhau ac yn cynnwys safle hynafol ei enw yn ogystal â bryniau agored a phedair cronfa ddŵr.

• I’R LLWYBR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU