Llwybr Beicio Mynydd - Elan Epig - Elan Valley - Welsh Water

Llwybr Beicio Mynydd

Elan Epig

Cwm Elan

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Beicio Mynydd – Elan Epig


Cychwynnwch o Gwmdauddwr am daith epig 60km trwy gymoedd Elan a Chlaerwen. Yn erbyn cefndir bendigedig o argaeau a chronfeydd mawreddog, byddwch chi’n croesi bryniau agored, yn gwibio trwy goetiroedd ac yn rhodio ar hyd llwybrau marchogaeth! Bydd y llwybr yn mynd â chi heibio i’r Ganolfan Ymwelwyr, felly cofiwch alw i mewn i gael eich gwynt atoch dros baned.

Manylion y Llwybr

Yn cychwyn o Raeadr, mae’r llwybr hwn yn cynnwys popeth sydd gan Gwm Elan i’w gynnig i feicwyr mynydd.

Difficulty: Du

Distance: 60 cilomedr / 37.3 milltir

Time: 7 awr

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Bwthyn Du

Llwybr technegol anodd o 30 cilomedr â dringfeydd mawr gan gynnwys Cwm Elan a Dyffryn Claerwen â’u golygfeydd godidog.

• I’R LLWYBR •

Cylchdaith Dyffryn Gwy

Llwybr sy’n cynnwys bryniau agored, coetir brith a thir ffermio gweithredol. Dylai ei hyd o 19 cilomedr gymryd tua dwy awr…

• I’R LLWYBR •

Twyni Golff

Llwybr awr o hyd poblogaidd o anhawster cymedrol sy’n cynnwys disgyniad estynedig i lawr hen gwrs golff naw twll Rhaeadr.

• I’R LLWYBR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU