Llwybr Beicio Mynydd - Gwersyll Rhufeinig - Elan Valley - Welsh Water

Llwybr Beicio Mynydd

Gwersyll Rhufeinig

Cwm Elan

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Beicio Mynydd – Gwersyll Rhufeinig


Yn cychwyn o Raeadr, mae’r llwybr hwn yn cynnwys hanes hynafol, bryniau agored ac yn mynd heibio pedair cronfa ddŵr.

Manylion y Llwybr

Cynheswch eich coesau ar ddringfa’r hen Ffordd Fynydd i safle Gwersyll Rhufeinig. Mae’r bryniau agored yn mynd â chi ymhell uwchben argae a chronfa ddŵr Craig Coch, i lawr drwy’r cwm ac ar hyd llinell Rheilffordd Corfforaeth Birmingham. Cymerwch seibiant am luniaeth haeddiannol yn y Ganolfan Ymwelwyr cyn ymlwybro yn ôl i Raeadr ar hyd afon Gwy.

Difficulty: Coch

Distance: 32 cilomedr / 19.9 milltir

Time: 3-4 awr

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


O Amgylch Caban-coch

Llwybr byr (15 cilomedr), cymedrol sy’n mynd â chi o amgylch cronfa ddŵr Caban-coch a ddylai gymryd tua awr i’w gwblhau.

• I’R LLWYBR •

Cylchdaith Nannerth

Mae’r llwybr 29 cilomedr cymedrol hwn yn cymryd tua thair awr gan eich arwain trwy rannau o ddyffryn Gwy yn ogystal â chwm Elan.

• I’R LLWYBR •

Twyni Golff

Llwybr awr o hyd poblogaidd o anhawster cymedrol sy’n cynnwys disgyniad estynedig i lawr hen gwrs golff naw twll Rhaeadr.

• I’R LLWYBR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU