Llwybr Cerdded - Coedwig Cnwch Llwybr Glas - Elan Valley - Welsh Water

Teithiau Cerdded yng Nghwm Elan

Cnwch Woods

Llwybr Glas

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Cerdded – Coedwig Cnwch Llwybr Glas


Mae’r daith gerdded gylchol rwydd hon yn cymryd tua hanner awr i’w chwblhau ac yn cynnwys golygfa anhygoel o Argae Caban-coch.

Manylion y Llwybr

Gan ddilyn y saethau glas, ceir arwyneb da ar y daith gerdded hon sy’n golygu ei bod yn addas ar gyfer cadeiriau gwthio a defnyddwyr cadair olwyn, er y gallai fod angen rhywfaint o gymorth.

Difficulty: Hawdd

Distance: 0.8 milltir / 1.3cilomedr

Time: 30 munud

Eich Llwybr


Dechrau

Map OS Explorer 200 yn cychwyn o SN927646

1

O’r Ganolfan Ymwelwyr, cerddwch tuag at Argae Caban-coch a chroeswch y bont. Yn dibynnu ar faint o ddŵr sydd yn y gronfa, gallai fod braidd yn wlyb os yw’r dŵr yn rhaeadru i lawr – yn gorlifo – mur yr argae.

2

Cerddwch o gwmpas tŷ’r tyrbin a throwch i’r chwith, gan ddilyn y saethau glas drwy’r glwyd fetel.

3

Cerddwch drwy’r goedwig – gofalwch eich bod yn gwerthfawrogi amgylchiadau tawel a hardd y coetiroedd derw hynafol hyn a chadwch lygad allan am y doreth gyfoethog o fywyd adar yma. Pan fydd y llwybr yn gwahanu, parhewch i ddilyn y llwybr ar y chwith, sy’n disgyn yn rhwydd i’r ffordd.

4

Ailymunwch â’r ffordd, croeswch y bont a throwch i’r chwith i lawr rhodfa’r Ganolfan Ymwelwyr.

• LAWRLWYTHO TAFLEN •

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Coch Coedwig Cnwch

Mae’r daith gerdded dwy awr o hyd hon yn cynnwys estyniad i lwybr coetir cylchol Coedwig Cnwch sy’n edrych dros bentref Elan ac yna’n mynd heibio iddo.

• I’R LLWYBR •

Claerwen a Chraig Cwplau

Taith gerdded awr o hyd weddol heriol sy’n cylchu o amgylch Craig Cwplau gyda golygfeydd o ddiffeithwch Cambria ac Argae Claerwen.

• I’R LLWYBR •

Llwybr Oren Coedwig Cnwch

Llwybr sy’n cymryd tua awr a hanner i’w gwblhau ac yn cynnwys coetir hynafol a golygfeydd gwych o Gaban-coch.

• I’R LLWYBR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU