Siop Anrhegion - Caffi Cyflym - Elan Valley - Welsh Water

Anrhegion a Chofroddion

Siop

Byrbrydau a Diodydd Poeth i’w Cludo

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Siop Anrhegion & Caffi Cyflym


Galwch draw i’n Siop Anrhegion i brynu anrheg i rywun annwyl neu rywbeth bach i gofio’ch ymweliad.

Rydyn ni’n gwerthu crefftwaith artistiaid lleol yn ogystal â llyfrau, mapiau, gemwaith, crochenwaith a phrintiau bendigedig gan ffotograffwyr lleol. Rydyn ni’n gwerthu anrhegion i’r cartref a chynnyrch arbennig i Gwm Elan.

Mae bwyd a diod blasus i’w cludo ar gael i’w prynu hefyd.

Mae Cwm Elan yn Hyrwyddwr Cynnyrch Lleol Bryniau Cambria

Dylid nodi bod yr holl gynnyrch yn gyfyngedig ac yn dibynnu a oes stoc ar gael.

Tocynnau Rhodd


Os nad ydych chi’n siŵr beth i’w brynu am ben-blwydd, pen-blwydd priodas neu fel cofrodd i rywun, beth am brynu antur fel rhodd?

Gellir gwario Tocynnau Rhodd Cwm Elan yn y Siop Anrhegion, y Caffi nei’r Hyb Beics. Holwch yn y Ganolfan Ymwelwyr, neu prynwch docyn rhodd trwy ein porth gwerthu ar lein – cliciwch BWCIO NAWR isod.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU