Y Ganolfan Ymwelwyr - Elan Valley - Welsh Water

Darganfyddwch

y Ganolfan Ymwelwyr

yng Nghwm Elan

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Dechreuwch eich Antur


Mae Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan yn lle gwych i ddechrau eich Antur Dŵr Cymru.

Galwch draw i godi map o’r ardal, chwilio am gofrodd yn y Siop Anrhegion, llogi beic neu ymweld â’r Arddangosfa i ddysgu rhagor am Gwm Elan cyn mynd allan i anturio.

A chofiwch, mae croeso bob amser i gŵn ac esgidiau mwdlyd yn ein caffi golau braf.

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU