Celf a Chrefft Archives - Elan Valley - Welsh Water

Gweithdai’r Haf i Blant

Read more »

Rydyn ni’n cynnig chwe gweithdy gwahanol i blant yn ystod gwyliau’r haf, sy’n berffaith i sbarduno chwilfrydedd a chreadigrwydd meddyliau ifanc.


Weithdy Gwneud Baneri

Read more »

Ymunwch ag Amanda Skipsey am Weithdy Gwneud Baneri bach yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan. Dewch i greu baneri lliwgar, ffynci o gerdyn. Gallwch ychwanegu enwau neu ddod â’ch lluniau eich hunain i’w hychwanegu, a bydd […]


Ffair Coedwig Elan

Read more »

Dathlwch brydferthwch ein Coedwigoedd Celtaidd! Mae mynediad am ddim i’r ffair undydd yma sy’n cynnwys ffair grefftau a bwyd gyda chynhyrchwyr lleol, a stondinau gwybodaeth gan elusennau a sefydliadau lleol. Bydd cyfle hefyd i fynd […]


Gweithdy Peintio Cerrig

Read more »

Dewch i beintio eich darnau eich hun ar gyfer gêm cerrig, wedyn heriwch eich teulu yn ein Gweithdy Peintio Cerrig! Dewch i beintio cerrig i’w defnyddio mewn gem OXO neu beth bynnag y dewiswch chi. […]


ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU