Natur Archives - Elan Valley - Welsh Water

Ffair Coedwig Elan

Read more »

Dathlwch brydferthwch ein Coedwigoedd Celtaidd! Mae mynediad am ddim i’r ffair undydd yma sy’n cynnwys ffair grefftau a bwyd gyda chynhyrchwyr lleol, a stondinau gwybodaeth gan elusennau a sefydliadau lleol. Bydd cyfle hefyd i fynd […]


Gweithdy Peintio Cerrig

Read more »

Dewch i beintio eich darnau eich hun ar gyfer gêm cerrig, wedyn heriwch eich teulu yn ein Gweithdy Peintio Cerrig! Dewch i beintio cerrig i’w defnyddio mewn gem OXO neu beth bynnag y dewiswch chi. […]


Taith dywys a The Cymreig Sul y Mamau

Read more »

Ymunwch â ni am daith dywys o gwmpas Pentref Elan cyn dychwelyd i’r Ganolfan Ymwelwyr am De Cymreig, a fydd yn cynnwys te, Bara Brith a Phice ar y Maen. Dewch am dro trwy Goedwig […]


Crefftau papur i blant

Read more »

Dewch i greu chwilen liwgar… liwgar gan ddefnyddio un o’n templedi parod, neu cewch ddewis eich lliwiau eich hun. Mae’r chwilod mawr yma (tua 15cm o hyd) yn hawdd ac yn hwyl, gyda llawer o […]


ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU