Llwybr Cerdded - Golygfa Argae Claerwen - Elan Valley - Welsh Water

Teithiau Cerdded yng Nghwm Elan

Golygfa Argae Claerwen

Llwybr Gwyrdd

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Cerdded – Golygfa Argae Claerwen


Taith gerdded 20 munud o hyd o gwmpas gwaelod yr argae fwyaf a mwyaf newydd yng Nghwm Elan a Dyffryn Claerwen.

Manylion y Llwybr

Dilynwch y saethau gwyrdd ar hyd llwybr tarmac sy’n addas ar gyfer cadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn.

Difficulty: Hawdd

Distance: 0.5 milltir / 0.8 cilomedr

Time: 20 munud

Eich Llwybr


Dechrau

Map OS Explorer 200 yn cychwyn o SN870633

1

O’r hysbysfwrdd, cerddwch 50 medr ar hyd y ffordd. Trowch i’r dde ac ewch drwy’r glwyd ar hyd ochr y bryn.

2

Trowch i’r dde tuag at yr argae gan ddilyn y saethau gwyrdd.

3

Ar waelod yr argae, trowch i’r chwith a chroeswch y bont. Trowch i’r chwith eto ar ôl y bont, gan ddilyn y llwybr tarmac oddi wrth yr argae.

4

Wrth y bont ffordd, trowch i’r chwith eto i gwblhau’r cylch a dychwelyd i’r maes parcio.

• LAWRLWYTHO TAFLEN •

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Llwybr Gwyrdd Penbont

Tro glan afon byr i olygfa wych o Argae Pen-y-garreg a ddylai gymryd tua hanner awr ac sy’n cychwyn ym Maes Parcio Penbont.

• I’R LLWYBR •

Llwybr Cwm Elan i Raeadr

Yn bennaf wastad ag un rhan serth yn unig ger Cwmdauddwr, mae’r daith gerdded 1.5 awr o hyd hon o’r Ganolfan Ymwelwyr i dref gyfagos Rhaeadr yn llwybr poblogaidd.

• I’R LLWYBR •

Argae Claerwen i Raeadrau

Taith gerdded ddeugain munud o hyd i raeadr anhygoel â golygfeydd gwych o’r argae fwyaf yng Nghwm Elan.

• I’R LLWYBR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU