Llwybr Beicio Mynydd Ant Hills - Elan Valley - Welsh Water

Llwybr Beicio Mynydd

The Ant Hills

Cwm Elan

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Beicio Mynydd Ant Hills


Mae’r llwybr cylchol rhwydd hwn o 9 cilomedr yn cychwyn o Raeadr ac yn troelli trwy lonydd hyfryd y canolbarth ac yn gorffen i lawr rhiw.

Manylion y Llwybr

O Raeadr, ewch allan ar hen ffordd fynydd Aberystwyth am tua 1 cilomedr cyn troi i’r chwith dros bont ffordd sy’n croesi Nant Gwynllyn.Oddi yma, dringwch i goedwigoedd derw hynafol Coed y Cefn, sy’n enwog am ei nythfeydd niferus o forgrug coed – mae’r morgrug ym mhobman! Ar ôl darn byr o ffordd ‘B’, ewch ar draws gwlad i gysylltu â Dyffryn Gwy a’r llwybr yn ôl i Raeadr.

Difficulty: Glas

Distance: 9 cilomedr / 5.6 milltir

Time: 1 – 1 1/2 awr

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


O Amgylch Caban-coch

Llwybr byr (15 cilomedr), cymedrol sy’n mynd â chi o amgylch cronfa ddŵr Caban-coch a ddylai gymryd tua awr i’w gwblhau.

• I’R LLWYBR •

Cylchdaith Nannerth

Mae’r llwybr 29 cilomedr cymedrol hwn yn cymryd tua thair awr gan eich arwain trwy rannau o ddyffryn Gwy yn ogystal â chwm Elan.

• I’R LLWYBR •

Gwersyll Rhufeinig

Mae’r llwybr 32 cilomedr cymedrol hwn yn cymryd tua thair i bedair awr i’w gwblhau ac yn cynnwys safle hynafol ei enw yn ogystal â bryniau agored a phedair cronfa ddŵr.

• I’R LLWYBR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU