Llwybr Beicio Mynydd - O Amgylch Caban-coch - Elan Valley - Welsh Water

Llwybr Beicio Mynydd

O Amgylch Caban-coch

Cwm Elan

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Llwybr Beicio Mynydd – O Amgylch Caban-coch


Yn cychwyn o Ganolfan Ymwelwyr Cwm Elan, mae’r llwybr byr, cymedrol hwn yn mynd â chi o amgylch cronfa ddŵr Caban-coch.

Manylion y Llwybr

Mae lonydd tawel y canolbarth yn eich arwain i lwybrau ceffylau Cwm Elan a llwybr o amgylch Cronfa Ddŵr Caban-coch. Mae’r llwybr yn cynnwys croesi ochr y bryn uwchben y gronfa ddŵr; gan ddisgyn yn aml i groesi cyfres o nentydd a ffrydiau bach. Mae rhai disgyniadau mwy serth yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau beicio mynydd.

Difficulty: Coch

Distance: 15 cilomedr / 9.3 milltir

Time: 1 awr

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


The Ant Hills

Mae’r llwybr cylchol rhwydd hwn o 9 cilomedr yn cychwyn o Raeadr ac yn troelli trwy lonydd hyfryd y canolbarth ac yn gorffen i lawr rhiw.

• I’R LLWYBR •

Cylchdaith Nannerth

Mae’r llwybr 29 cilomedr cymedrol hwn yn cymryd tua thair awr gan eich arwain trwy rannau o ddyffryn Gwy yn ogystal â chwm Elan.

• I’R LLWYBR •

Gwersyll Rhufeinig

Mae’r llwybr 32 cilomedr cymedrol hwn yn cymryd tua thair i bedair awr i’w gwblhau ac yn cynnwys safle hynafol ei enw yn ogystal â bryniau agored a phedair cronfa ddŵr.

• I’R LLWYBR •
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1KvBK56C8ygca6BX4E8zcIB4fq3T3FEw&ehbc=2E312F

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU