Coedwig Penbont Llwybr Gwyrdd - Elan Valley - Welsh Water

Teithiau Cerdded yng Nghwm Elan

Coedwig Penbont

Llwybr Gwyrdd

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Coedwig Penbont Llwybr Gwyrdd


Taith gerdded 30 munud fer trwy Goedwig Penbont i olygfa wych o Argae Pen-y-garreg.

Manylion y Llwybr

Dilynwch y saethau gwyrdd ar hyd llwybr graean gwastad sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio.

Difficulty: Hawdd

Distance: 0.5 milltir / 0.8 cilomedr

Time: 20 munud

Eich Llwybr


Dechrau

Map OS Explorer 200 yn cychwyn o SN916674

1

O’r hysbysfwrdd yn y maes parcio, dilynwch y saethau gwyrdd yn syth tuag at waelod yr argae.

2

Mae’r llwybr yn gwahanu ar ôl 130 medr. Parhewch i ddilyn y prif drac i’r chwith gan ddilyn y saethau gwyrdd.

3

After 170m you’ll have reached the base of the dam. Enjoy the view and turn around the way you came, following the green waymarker arrows to the car park.

• LAWRLWYTHO TAFLEN •

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Coedwig Penbont Porffor

Gellir cyflawni’r daith gerdded hon, sy’n cylchu i ben Argae Pen-y-garreg a thrwy ddwy ochr Coedwig Penbont, yn y naill gyfeiriad neu’r llall mewn tua 45 munud.

• I’R LLWYBR •

Cylchdaith Garreg Ddu

Mae taith gerdded gylchol tair awr o hyd, un o rai mwyaf poblogaidd Cwm Elan, yn mynd ag ymwelwyr o amgylch cylchdaith Garreg Ddu trwy goedwigoedd a chaeau hyfryd.

• I’R LLWYBR •

Llwybr Cwm Elan I Graig Goch

Taith gerdded dair awr o hyd o’r Ganolfan Ymwelwyr i Graig Goch yn dilyn llinell hen Reilffordd Corfforaeth Birmingham.

• I’R LLWYBR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU