Llwybr Beicio Mynydd - Twyni Golff - Elan Valley - Welsh Water

Llwybr Beicio Mynydd

Twyni Golff

Cwm Elan

Lle i chi grwydro

Gan Dŵr Cymru

Yn cychwyn o Raeadr, mae’r llwybr cymedrol hwn yn cynnwys disgyniad maith sy’n croesi heb gwrs golff naw twll Rhaeadr.

Manylion y Llwybr

Gan fentro allan o Faes Parcio Cwmdauddwr yn Rhaeadr, rydych yn dechrau ar ran wastad, rwydd o hen ffordd fynydd Aberystwyth. Bydd yn rhaid i chi weithio’n galed gan fod y ddringfa yn fwy serth cyn i chi gyrraedd Cilffordd y Cwrs Golff ar y dde i chi yn y pen draw.

Difficulty: Coch

Distance: 13 cilomedr / 8 milltir

Time: 1 awr

Llwybrau eraill a allai fod o ddiddordeb


Cylchdaith Nannerth

Mae’r llwybr 29 cilomedr cymedrol hwn yn cymryd tua thair awr gan eich arwain trwy rannau o ddyffryn Gwy yn ogystal â chwm Elan.

• I’R LLWYBR •

Cylchdaith Dyffryn Gwy

Llwybr sy’n cynnwys bryniau agored, coetir brith a thir ffermio gweithredol. Dylai ei hyd o 19 cilomedr gymryd tua dwy awr…

• I’R LLWYBR •

Bwthyn Du

Llwybr technegol anodd o 30 cilomedr â dringfeydd mawr gan gynnwys Cwm Elan a Dyffryn Claerwen â’u golygfeydd godidog.

• I’R LLWYBR •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU